Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Upamiętnienie Poległych Członków POW w Dratowie

Upamiętnienie Poległych Członków POW w Dratowie …

Wszyscy spotkaliśmy się w  niedzielę 14 października 2018 roku, w 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 90-tą rocznicę powstania obelisku upamiętniającego poległych członków POW w Dratowie na uroczystym odsłonięciu odnowionego pomnika. Decyzję o przeprowadzeniu modernizacji i konserwacji pomnika podjęli Wójt Gminy Ludwin Andrzej Chabros wraz z przewodniczącym Rady Gminy Ludwin -Wojciechem Szymańskim . Na ten cel udało się pozyskać środki zewnętrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury (ok. 60%), a także od Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A (ok.10%). Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych , przedstawicieli Gminy Ludwin, Straży Pożarnej i mieszkańców -pod upamiętniający dawne czasy pomnik.  Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dratowie przedstawiła rys historyczny pomnika. Na zakończenie uroczystości mieliśmy możliwość na „żywo” przeżyć historię po raz kolejny, dzięki prezentacji w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego im. 8 Pułku Piechoty Legionów z Kocka, którzy to przedstawili  m.in. ćwiczenia z  musztry, taniec z szablami kozackimi i pokaz historycznych mundurów.

Upamiętniający zdarzenia -obelisk został wykonany w części górnej z piaskowca, natomiast jego podstawa z czerwonej cegły, na pomniku w górnej części umieszczona jest plakietka mosiężna, przedstawiająca orła w koronie, poniżej natomiast tablica marmurowa,   a na niej napis: „Ku czci poległych w obronie Rzeczypospolitej 18 II 1918 r. w 10-letnią rocznicę Niepodległości Polski 11 XI 1928 r.”. 

 Mając na uwadze wydarzenia z tamtego okresu i 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości upamiętniliśmy dawne dzieje , co na pewno nie pozwoli zapomnieć tamtych wydarzeń.

*Pragnę podziękować uczniom naszej szkoły, którzy godnie reprezentowali  naszą szkołę  w poczcie sztandarowym.

                                                                                                                                                             Monika Gramoszek