Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Magia talentów

REGULAMIN KONKURSU CHARYTATYWNEGO

„MAGIA TALENTÓW”

 

Konkurs jest organizowany przez Świetlicę Środowiskową działającą przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu łęczyńskiego, którzy chcą zaprezentować na forum swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
 2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, origami, rzeźba itp.)
 3. Prace plastyczne muszą być wykonane podczas przeznaczonego czasu na występ

w dniu finału.

 1. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 1 grudnia 2018r. w siedzibie GCKiS na hali widowiskowo- sportowej.
 2. Zainteresowany uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową (załącznik), zgłaszając w ten sposób swoją kandydaturę do konkursu. Wypełnioną kartę powinien dostarczyć nie później niż do 23 listopada 2018r na adres mailowy: kultura.ludwin@wp.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby GCKiS.
 3. Karty konkursu zostaną zweryfikowane i potwierdzone mailowo lub telefonicznie do dnia 28 listopada 2018r. Liczba miejsc nie jest ograniczona, przyjęcia kandydatów  będą odbywać się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek wpłacić „wpisowe” w wysokości 10 złotych.
 5. Czas prezentacji nie może przekraczać 3 minut. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednego utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD (opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz tytułem) lub na pendrive.
 6. Występy będą oceniane przez Jury, Które ma prawo do przerwania występu

w każdym momencie, bez podania powodu.

 1. Wszyscy niepełnoletni uczestnicy są zobowiązani przynieść podpisaną przez rodziców/opiekunów Kartę Zgłoszeniową z wyrażeniem zgody na RODO.
 2. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu

i życiu uczestników.

 1. Występy nie mogą zwierać treści wulgarnych, nie mogą obrażać uczuć i przekonań innych.
 2. Przed konkursem, w dniu 1 grudnia 2018r. każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć potrzebne pomoce do swojego występu (w tym płyty z podkładem muzycznym).

Na konkurs zgłasza się wraz z opiekunem.

 1. Uczestnicy wykonują swoją prezentacje zgodnie z listą wywieszoną wcześniej na tablicy ogłoszeń.
 2. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
 3. Po wszystkich występach nastąpi narada jury oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród po krótkiej przerwie.

 

 

 1. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej:
 2. Dzieci do lat 7.
 3. Podstawówka
 4. Gimnazjum
 5. Szkoły średnie i dorośli
 6. Soliści
 7. Zespoły

 

 1. Decyzja jury jest niepodważalna i nie ulega zmianom.
 2. Organizatorzy nie mogą brać udziały w konkursie.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Akcja ma cel charytatywny. Fundusze zebrane w dniu konkursu zostaną przekazane na świąteczne prezenty dla podopiecznych Placówki opiekuńczo-wychowawczej

w Kijanach.

 • Uczestnicy konkursu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
 • Wszystkie występy będą fotografowane i filmowane.
 • Nagrody w konkursie mają charakter symboliczny i są zapewnione przez organizatora.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, rekrutacji uczestników Konkursu.