Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

List do rodziców

Udostępniamy Państwu list otwarty Minister Edukacji Narodowej - Anny Zalewskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - Jarosława Pinkasa, którzy w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracają się z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.
List ten otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.