Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Starszy oddział przedszkolny przywitał pierwszy śnieg.

18 listopada spadł pierwszy śnieg... To okazja do robienia eksperymentów. Badania właściwości śniegu. Podczas spaceru dzieci ze starszego oddziału przedszkolnego obserwowały przyrodę, (zachodzące w niej zjawiska, zmiany). Dzieci rozmawiały także na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw i właściwego ubierania się, odpowiedniego do warunków atmosferycznych.