Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Informacje ws ubezpieczenia

INFORMACJA DLA RODZICÓW!!! WAŻNE

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół
i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

***To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne
Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. NNW szkolnego. Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie bezpieczeństwa naszych uczniów, dlatego spośród ofert ubezpieczenia, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Ubezpieczenia NNW dla Dzieci).

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic może samodzielnie wybrać zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.
Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/nnw/kupszkola/24150

Dodatkową dla Państwa korzyścią, wynikającą z zakupu ubezpieczenia w formie indywidualnej, są zniżki na ubezpieczenie OC/AC pojazdu:
- 10% zniżki przy użyciu kodu lokalnego Pośrednika – 24150;
-
3% zniżki za zakup dowolnego (np. szkolnego) ubezpieczenia za pomocą strony www.bezpieczny.pl w ciągu ostatniego roku;
-
50 PLN zniżki za zakup w ciągu ostatniego roku ubezpieczenia szkolnego dla dziecka, które nie ukończyło 17 rż.

Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości 1 000 PLN, dodatkowa zniżka wyniesie 180 PLN.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania
z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie
kodu lokalnego Pośrednika 24150, opcje te gwarantują uzyskanie 10% zniżki na wszystkie ubezpieczenia dostępne na stronie internetowej www.bezpieczny.pl, w tym na ubezpieczenie szkolne.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z :

Rafał Kurzydłowski Tel. 791 521 722

*** To Państwa decyzja gdzie ubezpieczycie swoje dziecko!

Z poważaniem

Monika Gramoszek