Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

„Czyste powietrze wokół nas”

Nasza szkoła realizuje Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”adresowany jest on do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą wychowawcy grup przedszkolnych wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza dzieci przez kolejne etapy programu.

 

 Koordynatorem programu w naszej szkole jest:  Beata Białkowska.