Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Narodowe czytanie

9 września 2019 r. odbyło się wspólne czytanie nowel polskich w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, której  podstawowym  celem  jest  popularyzacja  czytelnictwa,  zwrócenie  uwagi  na  bogactwo  polskiej  literatury  oraz  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej. W tym roku uczniowie klasy VII i VIII czytali fragmenty dzieł  Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza. We wspólnym spotkaniu udział wzięli uczniowie klas V i VI oraz VII – VIII i nauczyciele.

Specjalnie na tę okazję zaprezentowano wystawkę książek oraz materiałów edukacyjnych.