Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

„Aktywni w sztuce – Walczę z Agresją!”

W dniu 27 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Zezulinie zostały przeprowadzone warsztaty „Aktywni w sztuce – Walczę z Agresją!” z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży.


Zajęcia poprowadził mgr socjologii, dyplomowany tutor, trener biznesu i coach, pan Paweł Szymański. Celem warsztatów było uświadomienie dzieciom zagrożeń płynących z różnych typów uzależnień. Blok tematyczny ukierunkowany na poprawę świadomości i radzenia sobie z niebezpieczeństwami związanymi ze stosowaniem środków uzależniających (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz ich wpływ na zwiększenie możliwości wystąpienia zachowań agresywnych.

Na warsztatach dzieci poznały umiejętności niezbędne w zastępowaniu zachowań agresywnych:
• w jaki sposób funkcjonować w środowisku szkolnym;
• jak zawierać nowe przyjaźnie,
• dowiedziały się jaka jest alternatywa wobec agresji,
• jak radzić sobie z uczuciami,
• w jaki sposób radzić sobie ze stresem.

Przy pomocy eksperymentów uczniowie przekonali się jak złym pomysłem są: zażywanie środków uzależniających, zachowania agresywne (także pod wpływem: alkoholu, narkotyków i dopalaczy). Dowiedziały się w jaki sposób radzić sobie z agresją innych (po pierwsze unikanie konfrontacji) i w jaki sposób obronić się przed agresorem w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.

Justyna Miksiewicz-Zoch