Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

"Program profilaktyki nadwagi i otyłości"

„Program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI
      szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017-2020”

We wrześniu klasa IV przystąpiła do realizacji projektu "Programu profilaktyki nadwagi i otyłości", realizowanego przez "Stowarzyszenie Klub XXI wieku".

Priorytetem programu było przekazanie uczniom wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

Cykl lekcji obejmował spotkanie z pielęgniarką, która dokonała pomiaru masy i wzrostu ciała oraz wywiadu z uczniem. Kolejne z zajęć dotyczyły piramidy żywienia i zastosowania jej w praktyce, które zakończyły się ankietą ewaluacyjną. Następne spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom zawartości cukru w poszczególnych produktach, a także przedstawienie norm, które powinny być przestrzegane aby zapobiec otyłości.
Podsumowanie programu nastąpiło 18.12.2019 r., podczas którego podkreślono znaczenie aktywności fizycznej dla utrzymania zdrowej sylwetki. Zwieńczeniem projektu było wręczenie nagród w postaci: piłek, pompek, karimat i skakanek.