Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Rekrutacja Klasa 1

Informacje, dotyczące rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

 
Informujemy o następujących terminach:
 
od 01.04.2020 r. do 17.04.2020 r.
– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
 
od 11.05.2020 r. do 14.05.2020 r.
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

 

W załącznikach znajdują się:

- Regulamin rekrutacji do klasy I, 
- Zarządzenia Wójta Gminy Ludwin,
- dokumenty (do pobrania) niezbędne do dokonania zapisu dziecka do klasy I
  jest to wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) - dotyczy dzieci spoza obwodu
   oraz karta zgłoszenia (załącznik nr 2 do Regulaminu) - dotyczy dzieci z obwodu szkoły
 
W/w dokumenty można pobrać również w sekretariacie szkoły.
 
Prosimy o terminowe dokonanie zapisu swojego dziecka.