Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Pasowanie klasy I

W dniu 4 października 2017 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klasy I na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie. Brała  w niej udział cała społeczność szkolna z panią Dyrektor na czele oraz rodzice i zaproszeni goście. Najmłodsi wykonali specjalnie na tę okazję przygotowaną część artystyczną. Mimo stresu związanego z publicznym występem, poradzili sobie bardzo dobrze. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Najważniejszym punktem było jednak złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego pierwszaka. Tradycyjnie mali uczniowie odcisnęli swoje paluszki w kronice szkoły. Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków od pani Dyrektor, wychowawczyni i starszych kolegów. Potem miało miejsce miłe spotkanie w klasie przy herbatce, ciasteczkach i muzyce. 

Rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech, a pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów.

 

                                                                                                                     Wychowawca klasy I

                                                                                                                         Ewa  Krawczak