Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Pracownicy niepedagogiczni

Pracownicy obsługi:

 

Alicja Florek

(st. woźna):  7.00 - 16.20

Sylwia Karwacka

(pomoc nauczyciela w przedszkolu, st. woźna): 7.00 - 17.20

Radosław Karwacki

(konserwator): 7.00 - 15.00

Katarzyna Koziej

(pomoc kucharki): 8.00 - 16.00

Magdalena Przystupa

(pomoc nauczyciela dziecka niepełnosprawnego): 7.40 - 17.00