OFERTA - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna

Szanowni Państwo!
 
Jesteśmy placówką zajmującą się kształceniem na poziomie ponadpodstawowym, uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną (również z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in ruchową
i autyzmem).
 
Aktualnie prowadzimy nabór na rok szkolny 2023/24 i przygotowaliśmy ofertę dla uczniów, którzy takiego kształcenia potrzebują.
 
 
Zapraszamy na „DNI OTWARTE”, które odbędą się:
 
14.03.2023, godz. 9.30 – Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 
15.03.2023, godz. 9.30 – Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej
 
Prosimy o potwierdzenie obecności uczniów i opiekunów (z zaznaczeniem, której szkoły wizyta dotyczy), do dnia 10.03.2023, telefonicznie nr (81)747-50-75 lub drogą elektroniczną na adres: poczta@sosw1.lublin.eu
 
Z wyrazami szacunku.
Dyrektor SOSW nr 1 w Lublinie
Marcin Rakowski
 
Linki do prezentacji:
• Branżowa Szkoła Wielozawodowa Specjalna I stopnia nr 2 im. Marii
Grzegorzewskiej
(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
 
• Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in ruchową i
autyzmem)