ZAPROSZENIE - POPOŁUDNIE Z ELSNEREM

Szanowni Państwo,


zapraszamy uczniów klas 8. na Popołudnie z Elsnerem, podczas którego będzie możliwość spotkania z Doradcą zawodowym i Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej.

Proszę o przekazanie informacji i zaproszenia ósmoklasistom i Doradcom zawodowym w szkole.

Z upoważnienia
Sylwia Romańczuk
Sekretariat
Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
ul. Elsnera 5, 20-854 Lublin
81-740-40-19, wewn. 101