LEKCJA OTWARTA - OBLICZA DEPRESJI


W czwartek, 18 maja, odbyły się w szkole lekcje z psychologiem pt. „Oblicza depresji”. Jedna      z lekcji miała charakter otwarty i mogli wziąć w niej udział różni nauczyciele. Zajęcia na temat zaburzeń nastroju stanowiły odpowiedź na niepokojące wnioski płynące z raportu „Młode głowy”. Pandemia, przymusowa izolacja, świadomość wojny na Ukrainie, ale też wyzwania wieku adolescencji i trudne zadania rozwojowe, przed jakimi stoją współczesne nastolatki sprawiają, że zaburzenia depresyjne wśród młodzieży są diagnozowane przez psychiatrów coraz częściej.


Lekcja otwarta miała na celu przybliżyć uczniom temat zaburzeń depresyjnych, uświadomić, że depresja to poważna choroba, że nie należy się jej wstydzić oraz pokazać możliwości szukania dla siebie pomocy w sytuacji obniżonego nastroju. Podczas zajęć wykorzystano narzędzia TIK – program multimedialny z ćwiczeniami „MOC EMOCJI PRO. KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE”. Do zadań dzieci należało posegregowanie objawów psychicznych i somatycznych depresji. Uczniowie decydowali, jakie komunikaty są wspierające w sytuacji przeżywania kryzysu emocjonalnego, a jakie dodatkowo wzbudzają poczucie winy i bardziej „dołują”. Ponadto dzieci dzieliły się sposobami na radzenie sobie ze złym samopoczuciem, np. słuchanie muzyki, rozmowa z kimś zaufanym, pobieganie, obejrzenie śmiesznego filmu. Uczniowie podczas lekcji mogli się dowiedzieć, że w razie problemów mogą skorzystać z anonimowych telefonów zaufania.

Lekcje przebiegały w przyjaznej i miłej atmosferze, a uczniowie z chęcią i zaangażowaniem brali w nich udział.


K. D.