Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Fizyka - Klasa VIII

 
Temat:  Zjawisko odbicia i rozproszenia światła.
Najważniejsze w tym temacie jest prawo odbicia światła. Musisz znać jego treść na pamięć- odszukaj w podręczniku (str. 225) i zapisz w zeszycie. W celu zrozumienia zasady otrzymywania promienia odbitego zapoznaj się z materiałem na stronach:
Następnie rozwiąż zadania 1-4 ze strony 228 w podręczniku i dla chętnych zadanie w załączniku.
 
 
 ****************************************************************
Temat: Porównanie dźwięku i światła-utrwalenie wiadomości o falach dźwiękowych i świetlnych.
Przejrzyj sobie treści zawarte w poniższym linku:
Znasz już opisane tam zjawiska, być może wykorzystujesz swoja wiedzę w praktyce. Rozwiąż test on-line na końcu materiałów z linku. Poza tym uzupełnij kartę pracy z załącznika: Światło i cień, wklej ją do zeszytu przedmiotowego pod dzisiejszym tematem lekcji.
 
 
 
 
Tematy do realizacji 16-20 marca:
W załącznikach znajdują się karty pracy do uzupełnienia i zadania do rozwiązania po przeczytaniu odpowiednich tematów w podręczniku. Linki zawierają doświadczenia do obejrzenia - wskazówki do formułowania wniosków w kartach pracy lub zadaniach do rozwiązania.
 
1. Światło i jego właściwości.
Zapoznaj się z tematem w podręczniku ( strony 212-217), sporządź notatkę o źródłach światła, rozwiąż zadania 1 i 2 str. 217.
 
2. Zjawiska cienia i półcienia.