Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Biologia

BIOLOGIA

Tematy do realizacji  16 - 25 marca.   

 Proszę przeczytać tematy, wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, zapisać kolejne tematy oraz sporządzić krótkie notatki w zeszycie przedmiotowym.

 

Klasa V

1.   Pęd. Budowa i funkcje łodygi.                                                                                                                                   2. Liść - wytwórnia pokarmu. 

 

Klasa  VI

1. Ryby - kręgowce środowisk wodnych.                                                                                                                         2. Przegląd i znaczenie ryb.

 

Klasa VII

1. Obwodowy układ nerwowy. Odruchy.                                                                                                                    2. Higiena i choroby układu nerwowego.     3. Budowa i działanie narządu wzroku.   4. Ucho - narząd słuchu i równowagi.

Klasa VIII

1. Drapieżnictwo. Roślinożerność.                                                                                                                                2. Pasożytnictwo.

Praca dla chętnych  na ocenę (dotyczy wszystkich klas)

1. Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka - 30 lat Poleskiego Parku Narodowego".

Uczestnik może przekazać tylko jedną pracę płaską w formacie A3. Technika dowolna.                    Szczegóły www.poleskipn.pl

2. Powiatowy konkurs plastyczny :  Piękno mojego miejsca zamieszkania  "Pod kolorowym niebem" 

Uczestnik może przekazać jedną pracę o wymiarach nie większych niż A3; technika prac: dowolna. Szczegóły: www.ck.leczna.pl

Pytania dotyczące tematów oraz konkursów można kierować na adres: ekotowicz@op.pl  

Miłej lektury. Pozdrawiam  E. Kotowicz