Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Klasa VIII

Chemia klasa 8

tematy do realizacji:

 

Wyższe kwasy karboksylowe(2h)

 • · pojęcie wyższe kwasy karboksylowe
 • · budowa wyższych kwasów karboksylowych
 • · przykłady wyższych kwasów karboksylowych: nasyconych (palmitynowy, stearynowy), nienasyconych (oleinowy)
 • · wzory kwasów palmitynowego, stearynowego i oleinowego
 • · właściwości wyższych kwasów karboksylowych
 • · doświadczalne odróżnianie kwasów nasyconych od nienasyconych
 • · reakcji spalania wyższych kwasów karboksylowych
 • · reakcje wyższych kwasów karboksylowych z zasadą sodową
 • · definiuje pojęcie mydła (dla chętnych film na yt mydło z Aleppo -produkcja mydła)
 • · zastosowania wyższych kwasów karboksylowych

 

 

Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

 

 • · zależność między długością łańcuchawęglowego a stanem skupienia i reaktywnością kwasów karboksylowych
 • · równania reakcji spalania oraz dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów karboksylowych
 • · równania reakcji kwasów karboksylowych z zasadami, z metalami i z tlenkami metali
 • · przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie i ich zastosowania