Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Język niemiecki klasa VII i VIII

Język niemiecki klasa 8
 
1. Przeczytajcie powtórzenie o Perfekcie.
2. Przeanalizujcie przykładowe zdania.
3. Na stronie 97 w podręczniku jest lista kilku czasowników nieregularnych. Zapiszcie je w zeszytach przedmiotowych (tylko lewą kolumnę) i przetłumaczcie na język niemiecki.(słowniczek w podręczniku)
 
  Czas przeszły Perfekt jest generalnie używany do opisywania czynności zakończonych, których skutki widać w teraźniejszości. Występuje on także w dialogach i rozmowach bezpośrednich.
Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II).
 
sein
haben+Partizip II=Perfekt
 
Czasownik posiłkowy sein lub haben odmienia się przez osoby w czasie teraźniejszym.
Czasownik w trzeciej formie (Partizip II) jest nieodmienny i znajduje się na końcu zdania.
Ich habe heute lange gearbeitet.
Dzisiaj długo pracowałem.
Ute hat neue Schuhe gekauft.
Ute kupiła nowe buty.
Haben Sie schon die heutige Zeitung gelesen?
Czy przeczytał Pan już dzisiejszą gazetę?
Andy ist in der Schule bis 14 Uhr geblieben.
Andy został w szkole do godziny 14.
Um halb acht sind wir zur Bushaltestelle gelaufen.
O wpół do ósmej pobiegliśmy na przystanek autobusowy.
 
Nadszedł czas na wyjaśnienie, które czasowniki tworzą czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben, a które z sein.
Czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben tworzy większość czasowników. Są to przede wszystkim:
Czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku (tzw. czasowniki przechodnie):
Der Lehrer hat einen Schüler gefragt.
Nauczyciel zapytał ucznia.
Ich habe deinen Bruder gesehen.
Widziałem twojego brata.
Haben Sie mich gehört?
Słyszał mnie Pan?
Warum habt ihr die Hausaufgabe nicht gemacht?
Dlaczego nie zrobiliście pracy domowej?
 
 
MIŁEJ PRACY!!!
Pozdrawiam, G.M.
 
 
***********************************************************************************************
 
Klasa 7 - język niemiecki
 
1. Przypomnijcie sobie, jak nazywają się zaimki dzierżawcze i przeanalizujcie podane zdania.
 
Zaimki dzierżawcze używamy do określenia przynależności. Każda osoba w języku niemieckim ma swój zaimek.
 
mein - mój
dein - twój
sein - jego
ihr - jej
unser - nasz
euer - wasz
ihr - ich
Ihr - pana
 
Przykłady:
Das ist mein Freund - To jest mój przyjaciel.
Seine Freundin ist schön. -Jego przyjaciółka jest piękna.
Das ist ihr Buch. - To jest jej książka.
Das ist dein Hund. - To jest twój pies.
Besucht ihr eure Großmutter? - Odwiedzacie waszą babcię?
Ich kenne euren Vater. - Znam waszego ojca.
Ich suche jetzt meine Brille. - Szukam moich okularów.
 
 
2. Przeczytajcie tekst ze strony 94/ćwiczenie 1.
3. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pytania pod tekstem.
 
Pozdrawiam, G.M.