Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Rekrutacja

Drodzy Państwo,poniżej zamieszczamy
 
zarządzenie Wójta Gminy Ludwin w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021,
zarządzenie Wójta Gminy Ludwin w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, zarządzenie Wójta Gminy Ludwin w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021,
zarządzenie Wójta Gminy Ludwin w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021;
 
Prosimy o zapoznanie się z w/w w celu terminowego zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego bądź do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

 

Artykuły