Rada Rodziców


Kontakt email do Rady Rodziców

radarodzicowzezulin@gmail.com


 

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

50 zł NA KAŻDE DZIECKO

* 30 zł na trzecie i kolejne dziecko z domu,

uczęszczające aktualnie do naszej szkoły

 

KONTO RADY RODZICÓW

BS CYCÓW o/LUDWIN
28 8191 1055 2007 7000 0215 0001