Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

Data

godzina

tematyka

10.09.2018r.

16:00

Zebranie informacyjne.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

1. Spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami uczącymi;
a) organizacja pracy szkoły (w tym zajęcia pozalekcyjne),
b) przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i imprezach szkolnych.

2. Spotkanie z wychowawcami w klasach:
a) przedstawienie rodzicom treści najważniejszych dokumentów szkoły (Statut Szkoły, program profilaktyczno- wychowawczy)
b) wybór składu Rad Rodziców i przedstawiciela do Rady Szkoły,
c) przedstawienie terminów zebrań z rodzicami
d) ubezpieczenie
e) oświadczenia o nauce etyki/religii, wdż
f) podręczniki dla uczniów – umowy.

6.11.2018r.

15.30-16:30

Konsultacje z nauczycielami.

13. 12.2018r.

16:00

Zebranie z rodzicami.

1.Zebranie informacyjne o ocenach cząstkowych i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach z przedmiotów w I semestrze
2.Konsultacje z nauczycielami

4.02.2019r.

16:00

Zebranie z rodzicami.

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019.
2. Przekazanie rodzicom informacji o wynikach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

10.04.2019r.

15.30- 16:30

Konsultacje z nauczycielami.

21.05.2019r.

16:00

Zebranie z rodzicami.

1.Informacje dotyczące ocen cząstkowych.

2. Zachowanie uczniów.

3. Sprawy bieżące- komunikaty.

4. Informacje dotyczące zachowania oraz przewidywanych ocenach z przedmiotów na koniec roku szkolnego.
5.Konsultacje z nauczycielami

21.05.2019r.

16:00

1.Zebranie informacyjne o ocenach cząstkowych i zachowaniu oraz przewidywanych ocenach z przedmiotów na koniec roku szkolnego.
2.Konsultacje z nauczycielami