Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Profilaktyka nadwagi i otyłości

Od 6 XI listopada (2018 r.) uczniowie kl. IV-VI przystąpią do Projektu pt. „Profilaktyka nadwagi i otyłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu, do których zobowiązali się realizatorzy Projektu:

  1. Przekazanie Szkole wszelkich informacji dotyczących Projektu „Profilaktyka nadwagi
    i otyłości”.

  2. Przeprowadzenie Działań diagnostycznych – Badań przesiewowych dla uczestników Projektu. Przekazania wyników badań przesiewowych rodzicom/opiekunom prawnym na zasadach opisanych w Regulaminie projektu.

  3. Przeprowadzenia w trzech etapach działań edukacyjnych:

  • Etap I - Zajęcia z edukacji zdrowotnej tematyka „Zdrowe odżywiane się i aktywny styl życia” – 2 spotkania x 45 minut / gr.

  • Etap II – Zajęcia z dietetyki – 2 spotkania x 45 minut /gr.

Dodatkowo  Uczestniczki/ka projektu, u której/którego wykryto nadwagę/otyłość otrzyma wraz
z opiekunem indywidualne konsultacje – 1 spotkanie x 45 min / gr.

  • Etap III – Zajęcia z psychologiem - 1 spotkania x 45 minut / gr.

  1. Przeprowadzenie działań praktycznych –– 2 spotkania 45 minut/gr.

  2. Przekazania nieodpłatnie wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie materiałów edukacyjnych (skrypt zawierający treści zajęć), narzędzi do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna).

 

Iweta Czerwonka