Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie

Szanowni Państwo,                                   
 

 

 

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

 

 Stypendia przyznawane będą na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r., w kwocie 390 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2020-2021 zostanie przyznanych 501 stypendiów.

 

 Program „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkół branżowych, techników i szkół policealnych (poza szkołami dla dorosłych).
W ramach programu, o stypendium mogą się ubiegać również uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają naukę w szkole zawodowej i osiągali wysokie wyniki w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na poprzednim etapie edukacyjnym.

 

 Stypendia przyznawane będą na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2020-2021 zostanie przyznanych 500 stypendiów.

 

 Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są

przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

 W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. (Plakaty do pobrania)

 

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl

 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81 410 oraz 81 44 16 709.

 

 Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie

z zakładki „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w terminie od 1 do 18 września 2020 r.

 

 

Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie w akcję informacyjną dotyczącą programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” przyczyni się do pełnego wykorzystania przewidzianych na te cele środków, a stypendia, które trafią do zdolnych uczniów, będą dla nich szczególnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej nauki.

 

 

Z upoważnienia Pani Bożeny Ćwiek - Dyrektora Departamentu Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego

 

Monika Jędrych