Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Sekretariat

sekretariat czynny codziennie 

w godz. 7:30 - 15:30

Halina Lato

tel: 81-757 00 06

e-mail: sp.zezulin@wp.pl

Artykuły