KONTAKT

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 

Zezulin Niższy 70, 

21-075 Ludwin

 

tel./fax 081 757 00 06

 

NIP 713-24-20-961

REGON 001180702