INFORMACJA O WAKACYJNYCH TURNUSACH DLA DZIECI ORGANIZOWANYCH PRZEZ KRUS

 
 
 
Turnusy przeznaczone są dla dzieci urodzonych pomiędzy rokiem 2008 a 2016, a przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS.
 
Szczegółowe informacje i wymagania, dot. wyjazdu znajdują się w załącznikach oraz telefonicznie 81 759 344 42, 81 759 34 36.