Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Harmonogram uroczystości

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ZEZULINIE

 ROK SZKOLNY 2018/2019

L.P.

DZIAŁANIA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

DATA REALIZACJI

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły,

M. Guz, P. Mazurek

03.09.2018r.

2.

Narodowe Czytanie

Dyrektor szkoły,

J. Zalewska-Matys

08.09.2018r.

3.

Ćwiczenia: komunikacyjne, ewakuacyjne

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

Wrzesień/październik 2018

4.

Pogadanka z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz   17 września

T. Jabłoński,

wychowawcy klas (gazetka)

17.09.2018r.

5.

Pokazy z fizyki UMCS

I. Siedlecka, M. Guz,

J. Zalewska-Matys

25.09.2019r.

6.

Przygotowanie i egzamin na kartę rowerową

M. Guz, T. Jabłoński

Wrzesień 2018r.

 

Dzień Chłopaka

SU, wychowawcy klas

30.09.2018r.

7.

Ślubowanie klasy pierwszej

Dyrektor szkoły,

B. Białkowska

Październik 2018

8.

Dzień Drzewa

M. Chudziak

10.10.2018r.

9.

Dzień Edukacji Narodowej

E. Krawczak,

K. Pasiuk, P. Mazurek

16.10.2018r.

10.

Wszystkich Świętych

ks. E. Boryca,

M. Makuch

01.11.2018r.

11.

Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego

Dyrektor szkoły,

wychowawcy klas

09.11.2018r.-

godz. 11:11

12.

Akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dyrektor szkoły,

M. Guz, P. Mazurek, T. Jabłoński

12.11.2018r.

13.

Mikołajki klasowe

SU,

wychowawcy klas

06.12.2018r.

14.

Spotkanie wigilijne

Dyrektor szkoły,

M. Chudziak,              P. Mazurek, K. Pasiuk,

B. Białkowska,

M. Guz, J. Zalewska-Matys, ks. E. Boryca, G. Marzęta,

A. Pasieczny

20.12.2018r.

15.

Dzień Patrona Szkoły

M. Guz, E. Krawczak, A. Chlewińska,         M. Macieńko,

J. Zalewska-Matys

Styczeń 2019

16.

Dzień babci i Dziadka

Dyrektor szkoły, zespół „Zezulanie”,

E. Krawczak,

B. Białkowska,

M. Makuch,

P. Mazurek, K. Pasiuk, A. Chlewińska,

I. Gąsior

21.01.2018r.

17.

Zabawa karnawałowa

Dyrektor szkoły, Rada  Rodziców, Wychowawcy klas;

Styczeń 2019r.

18.

Żołnierze wyklęci – apel pamięci.

T. Jabłoński

04.03.2019r.

19.

Dzień Kobiet i Dziewczynek

SU, wychowawcy klas, Panowie

Marzec 2019

20.

Pierwszy Dzień Wiosny

SU, wychowawcy klas

21.03.2019r.

21.

Dzień Ziemi

M. Macieńko,  

M. Makuch, I. Gąsior

25.04.2019r.

22.

Konstytucja 3-go maja

I. Siedlecka,

M. Chudziak

04.05.2019r.

23.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego MASTER OF WORDS

  1. Pasieczny

Maj 2019r.

24.

Wieczór filmowy

P. Mazurek

Czerwiec 2019r.

25.

Dzień Rodziny

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Czerwiec 2019r.

26.

Zakończenie roku szkolnego

Dyrektor szkoły,

M. Guz,

J. Zalewska-Matys

21.06.2019r.