Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Spotkanie/warsztaty z rodzicami

W czwartkowe popołudnie - 13 XII 2018 r. rodzice uczniów naszej szkoły spotkali się, by wspólnie uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez p. Pawła Szymańskiego pt. „Cel - Rozwój”. Podczas warsztatu rodzice otrzymali wskazówki jak wesprzeć swoje dziecko 
w kształtowaniu asertywności, poczucia własnej wartości, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Rodzice podobnie jak młodzież i dzieci brali udział w ćwiczeniach, co sprzyjało aktywnemu zapamiętywaniu przekazywanej wiedzy.  Drugim tematem poruszanym podczas zebrania z rodzicami był autorytet rodzicielski. Prelekcję prowadziła pani psycholog Elżbieta Skrok, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Rodzice w czasie wykładu dowiedzieli się jak wzmacniać swój autorytet i dlaczego jest on niezbędny w budowaniu prawidłowych relacji rodzic-dziecko.