Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

RODO

Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
jest Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie, 
tel. 81 757 00 06, adres e-mail: sp.zezulin@wp.pl

Inspektorem Ochrony Danych 
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie 
jest Robert Gostkowski, 
adres e-mail:sp.zezulin@wp.pl
adres do korespondencji: Zezulin 70, 21-075 Ludwin.