Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

RODO

Administratorem danych osobowych 
przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
jest Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie, 
tel. 81 757 00 06, adres e-mail: sp.zezulin@wp.pl

Inspektorem Ochrony Danych 
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie 
jest Robert Gostkowski, 
adres e-mail:sp.zezulin@wp.pl
adres do korespondencji: Zezulin 70, 21-075 Ludwin.