Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Wieczornica patriotyczna….

Wieczornica patriotyczna…. „Do kraju tego…”-C.K. Norwid

 

Szkoła Podstawowa w Zezulinie uczciła 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowując 25.11.2019r. wieczornicę patriotyczną w reżyserii p. Pauliny Mazurek. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły, klub Seniora w Zezulinie, Marcin Chmielewski (klarnecista).

Inscenizacja przypomniała licznie zgromadzonym gościom, jak trudna była droga Polaków do odzyskania wolności i jak wielu ofiar wymagała. Ukazała trud, często bratobójczej, walki z czasów zaborów. Celem jej było, skłonienie widza do refleksji nad przeszłością naszej Ojczyzny i do tego, że o ciężko zdobytą wolność, trzeba nieustannie dbać, bo ona nie jest nam dana raz na zawsze. Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie znaczenie ma też wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu – mówi pani dyr. Monika Gramoszek.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, przybyłym gościom, przedstawicielom organizacji funkcjonujących w naszej małej ojczyźnie; Wójtowi Gminy Ludwin A. Chabrosowi, dyr. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęcznej A. LitwinekJabłoniec, dyrektorowi SP w Piasecznie- p. E. Wróbel, dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Ludwinie- p. E. Kuczyńskiej, p. Marii Lisek-Ziębie – prezesowi Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, dyrektor GCK w Ludwinie- p. Annie Czarneckiej, Rodzicom oraz Społeczności lokalnej.

Szczególne podziękowania kierujemy dla dyr. Szpitala Powiatowego w Łęcznejp. K. Bojarskiego za obecność w wieczornicy oraz za przekazanie placówce w Zezulinie 14 komputerów do klasopracowni informatycznej