APEL - KONSTYTUCJA 3 MAJA

 

3 maja 1791 roku polscy patrioci podjęli próbę naprawy i ocalenia przed upadkiem Rzeczypospolitej. Ten kraj, który był wielką potęgą w poprzednich wiekach, przeżywał głęboki kryzys. Państwo zrujnowanie było wojnami, prywatą części szlachty i wewnętrznie skłócone. Obowiązywało prawo, które wprowadzało jeszcze większy chaos. Ta sytuacja została wykorzystana przez sąsiednie mocarstwa, które w 1772 roku dokonały I rozbioru Polski. Po tym wydarzeniu podjęto próby reform, ale były one blokowane prze Rosję, Austrię i Prusy.


W czasie, gdy Rosja prowadziła wojnę z Turcją, Polacy zwołali obrady sejmu w 1788 roku, który przyjął nazwę „Sejm Wielki” – bo „wielkie” były jego postanowienia, wtedy to uchwalono konstytucję, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie, która zmieniała ustrój naszego państwa i określała nowe relacje między jego mieszkańcami. W krótkim czasie po tym wydarzeniu, grupa polskich magnatów pojechała do Petersburga i poprosiła o interwencję władczynię Rosji , w sprawie przywrócenia praw szlachty, które ich zdaniem zostały im odebrane. Pod pretekstem obrony praw, rozpoczęła się wojna, która doprowadziła do obalenia zapisów Konstytucji 3 maja, a w konsekwencji do II rozbioru Polski.


Z okazji Święta Konstytucji, dnia 10.05.2023 r. w Szkole Podstawowej Zezulinie, odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli: S. Bocheńskiej, A. Gąsior, P. Mazurek i T. Jabłońskiego.

T. Jabłoński