Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

,,Biel i Czerwień - Barwy Niepodległości”

 

9 listopada wszyscy spotkaliśmy się na uroczystym apelu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, aby o godz. 11:11 wraz z uczniami z całej Polski odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego- nasz hymn narodowy. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu została powołana komisja w składzie: p. A. Chlewińska, ks. E. Boryca , p. A. Pasieczny oraz p. M. Mazurek , aby rozstrzygnąć konkurs , do którego przystąpiła cała nasza szkoła. Oto główne cele konkursu:

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej

 

ogłasza i zaprasza szkoły podstawowe Powiatu Łęczyńskiego

 

do udziału w V Patriotycznym Konkursie

 

,,Biel i Czerwień - Barwy Niepodległości”

 

Z okazji Obchodów Niepodległości 100 - lecia Państwa Polskiego

 

 1. Organizatorzy: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łęcznej

 

Dyrekcja , Nauczyciele Wychowawcy, Rada Rodziców .

 

 1. Koordynator konkursu: Prezes PSZS w Łęcznej Mirosław Tarkowski

 

 1. Termin i miejsce: 09 listopada 2018 r. Szkoły Podstawowe w Powiecie Łęczyńskim.

 

 1. Cele konkursu:

 

Uczniowie:

- znają barwy narodowe,

- potrafią zaprezentować się godnie w ubiorze w barwach narodowych,

- prezentują swoje talenty i kreatywną i patriotyczną postawę

pogłębiają swoja świadomość patriotyczną

 

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Podział na dwie kategorie wiekowe , klasy 1-3; klasy 4-8

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych .

Uczestnicy powinni w dniu09.11.2018 r. prezentować się jak najliczniej w danej klasie w barwach narodowych łącznie z nauczycielem wychowawcą.

 

 1. Konkursu dokumentowany będzie aparatami cyfrowymi poprzez robienie zdjęć i nagranie filmów klasy z uczestnikami uczestników w godzinach 7.45 do 12.00 .

 

 1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję konkursową w składzie,

 

 1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje komisja konkursowa .

 

Komisja dokona oceny występu zgodnie z kryteriami :

- wartość patriotyczna (0-5pkt)

- wartość artystyczna (0-5 pkt) -

- pomysłowość (0-5pkt)

- liczebność grupy(klasy) (0-5pkt)

Suma punktów przyznana przez każdego członka jury wyłoni trzech laureatów (I , II, III miejsce).

W przypadku równego podziału głosów, opinia Koordynatora, Dyrektora będzie decydująca.

 

 1. Nagrody:

Organizatorzy przewidują puchary za zajęcie I, II, III miejsca oraz nagrody indywidualne dla pierwszej trójki, dyplomy dla wszystkich grup oraz klas uczestniczących w konkursie.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.11.2017 r. do godz.14.00

 2. Wręczenie nagród na najbliższych akademiach szkolnych.

 3. Termin zgłoszeń do 30.10.2018 tel. 607 998 591

 4. Organizator wnioskuje o Patronat Narodowy Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Wszyscy uczniowie tego dnia byli uroczyście ubrani, w barwach narodowych i niełatwe zadanie miała komisja konkursowa. Pomimo to, po długim namyśle odczytano werdykt.

I miejsce w kategorii klas I- III zajęła klasa I pod kierunkiem p. B. Białkowskiej

II miejsce- klasy: II pod kierunkiem p. E. Krawczak oraz III- pod kierunkiem p. K. Pasiuk

*Szczególne wyróżnienie przyznano oddziałom przedszkolnym za pomysłowość i kreatywność oraz przepiękny plakat niepodległościowy wykonany przez młodszy oddział przedszkolny i p. I. Gąsior.

I miejsce w kategorii IV- VIII zajęła klasa VI pod kierunkiem p. M. Macieńko

II miejsce- klasy: V ( wychowawca M. Chudziak) oraz VIII ( M. Guz)

III miejsce- klasy: IV ( I. Siedlecka) oraz VII ( w zastępstwie wychowawcy- M. Gramoszek). Należy podkreślić, że wszyscy przepięknie się bawiliśmy , a przy tym kultywowaliśmy nasze tradycje narodowe.

KLasa pierwsza była niesamowita, a słowa zaśpiewanej piosenki na długo pozostaną w pamięci: Niepodległość trudne słowo. Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego.”

Dziękuję wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom szkoły za zaangażowanie w organizację tego dnia.

Monika Gramoszek