Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Klasa VII

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO- KLASA 7

 

*wszystkie lekcje powinny być wydrukowane i wklejone do zeszytu

 

 

Lekcja 1 – dn.12.03.2020r.

Temat: „Cześnik – wulkan, aż niemiło”- poznajemy bohatera komedii Zemsta Aleksandra Fredry

 

1. Zapoznaj się z biografią Aleksandra Fredry i wstępem do komedii. Sporządź notatkę.

 

Aleksander Fredro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Definicja komedii, jako rodzaju literackiego: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Uzupełniaj zdanie:

Wśród pierwszoplanowych bohaterów komedii Aleksandra Fredry Zemsta występują: ................................. ,...................................... .

3. Informacja o  bohaterach i ich znaczących imionach. Milczek to człowiek małomówny, milczący. Słowem, od którego pochodzi nazwisko  Raptusiewicz jest raptus.

4. Sprawdź znaczenie słowa „raptus”. Porównaj definicje tego słowa z dwóch różnych źródeł:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

5.Wyszukaj cytaty w tekście lektury, które najlepiej charakteryzują bohatera i uzupełnij tabelę:

 

 

Perypetie Cześnika

Akt/scena

Słownictwo przydane

do charakterystyki postaci

1.

rozterki duchowe Cześnika

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt I/sc. 1

 

2.

Papkin  w roli swata z wizytą u Podstoliny

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt I/sc. 2 i 4

 

3.

przygotowanie do zburzenia muru granicznego

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt I/sc. 5 i 7

 

4.

próba uwolnienia Wacława „pojmanego” przez Papkina

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt II/sc. 1

 

 

5.

dostarczone przez Papkina wyzwanie Rejenta na pojedynek

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt II /Sc. 9,

akt III/sc. 4

 

6.

próba napisania listu miłosnego pod dyktando Cześnika

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt IV/sc. 5

 

7.

 zakończenie sporu między Cześnikiem a Rejentem

…………………………………………...

……………………………………………

……………………………………………

akt iv/sc. 13

 

 

 

 

 

6.Język polski wzbogacił się dzięki tekstom Fredry, w których odnaleźć możemy wiele frazeologizmów. 

Połączcie, na zasadzie dobieranki, sformułowania z ich znaczeniami:

ü  Dam ci bratku konia z rzędem.

ü  Miejże człeku Boga w duszy.

ü  Cóż u czarta!

ü  Prawem kaduka.

 

- do diabła

- sowicie zapłacić, wysoko kogoś nagrodzić za coś, co było bardzo trudne, wręcz niemożliwe do wykonania

- bądź miłosierny

- niezgodnie z prawem

 

 

 

Lekcja 2-  dn. 13.03.2020r.

 

Temat: O roli tekstu pobocznego, czyli po co autorzy wzbogacają swój tekst didaskaliami.

 

 1. Zamień wyróżnione wyrazy synonimami:

 

 

W domu Tomka rozegrał się dramat.

 

……………………………………………………….............

                                                                           

Dramat polegał na braku dobrego/korzystnego rozwiązania.

 

……………………………………………………….............

 

Obejrzałam dramat w reżyserii Grzegorza Jarzyny.

 

……………………………………………………….............

 

Nie lubię telewizyjnych dramatów.

 

………………………………………………………............

 

 

 1. Dokończ zdania:


W drugiej scenie pierwszego aktu uczestniczą: …….….………..…. Ich rozmowę nazywamy…………………   W scenie trzeciej występuje sam Papkin, jego wypowiedź to ……................................ Tekst główny Zemsty tworzą zatem ………………….….
i ……………........

 

 

 1. Przeczytaj tekst napisany kursywą, poprzedzający scenę pierwszą aktu pierwszego.  

Do kogo adresowany jest tekst poboczny?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4. Uzupełnij tabelkę, tym razem fragmenty tekstu pobocznego pochodzą z różnych scen:

 

Cytat

Czego dotyczą informacje zawarte

 w tekście pobocznym

Osoby odpowiedzialne

za realizację wskazówek autora

„ironicznie” , „głośno”

 

 

 

Papkin „chwytając sakiewkę”

 

 

 

„zamykając drzwi”

 

 

 

„sala w domu Cześnika. Stoły po obu stronach. W głębi przybijają gierlandy.”

gierlandy – girlandy- dekoracje, ozdoby

 

 

„stoi trzymając dwie karabele”

 

 

 

„Cześnik w białym żupanie bez pasa i w szlafmycy”

 

 

„uderzając w  stół”

 

 

 

 

5. W słowniku poprawnej polszczyzny i słowniku języka polskiego sprawdź znaczenie oraz właściwości odmiany wyrazu didaskalia. Odmień wyraz (występujący tylko w liczbie mnogiej) przez przypadki.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

***Stosując metodę niedokończonych zdań proszę dokończyć  wypowiedzi:

 

Podczas lekcji zrozumiałem, że  na sukces przedstawienia teatralnego mają wpływ aktorzy. Moim zdaniem  bardzo dużo zależy też od………………….. 

 

 


 

Lekcja 3 i 4  dn. 17.03.2020r.- 18.03.2020r.

 

Temat: Odkrywamy prawdziwe oblicze mistrza autopromocji - Papkina

 

1. Proszę wypisać najważniejsze cechy Papkina: symbolika nazwiska, sposób ubierania się i mówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Dopisz do cytatów cechy, jakie przypisuje sobie Papkin:

 

CYTAT

CECHY

„Jestem Papkin, lew Północy”.

 

„Jutro cały zamek zburzę”.

 

„Giną za mną te kobiety!”.

 

„Mina tęga… Głowa w górę, a wejrzenie”.

 

„Bom jest jeździec doskonały”.

 

„Jemu oddam Podstolinę”.

 

Malowidło nieco stare”.

 

„Ledwie żyję. Każ dać wina!”

 

„Każdy siebie ma na względzie,

 

A drugiego za narzędzie”.

 

 

 

3. Dokonaj charakterystyki bezpośredniej Papkina w 5 zdaniach.

np. Papkin pragnie, aby inni cenili jego: odwagę, pewność siebie, waleczność, spryt, przedsiębiorczość. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Obejrzyj dwa fragmenty filmu „Zemsta” w reżyserii Andrzeja Wajdy: czołówki
(0,22- 1 min.) oraz bitwy o mur graniczny (18,04-21 min.).

https://www.youtube.com/watch?v=el0PtDvg2AE

 

Oglądając wybrane sceny, sporządzamy notatkę odpowiadając na pytania:

ü  W jaki sposób reżyser sportretował Papkina  w czołówce filmowej?

ü  Co robi Papkin podczas kłótni Raptusiewicza z Milczkiem? Jak zachowuje się, gdy zostaje sam na placu boju?

ü  Na czym polega komizm oglądanej sceny

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

5. Odpowiedz na pytanie: co powinien zrobić Papkin, aby zyskać szacunek innych bohaterów komedii? Dokończ wypowiedź (możesz wykorzystać zaproponowane słownictwo):

Papkinie, jesteś zabawny, ale …

weź, zacznij, mów, postępuj, nie okłamuj, pamiętaj…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 5 i 6   dn. 19. 03. 2020r.

Temat: Zdanie złożone- przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

***Proszę wejść na podaną stronę: https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/DfSuGuhPC i wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie.

 

Lekcja 7 i 8 dn. 20.03.2020r. 24.03.2020r.

Temat: Inne części zdania- wykresy zdań złożonych.

Proszę zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie https://epodreczniki.pl/a/o-innych-czesciach-zdania---dopelnienie-okolicznik-przydawka/D1E4MWzfQ  i wykonać w zeszycie ćwiczenia 1-5.