Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Trzymaj formę

             W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy  do XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” „Program”, którego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków młodzieży szkolnej przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Organizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny, Polską Federację Producentów Żywności, Związek Praco-dawców oraz Fundację Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.

Koordynatorem działań w naszej szkole jest Maria Macieńko.

Więcej informacji uzyskamy na stronie https://www.trzymajforme.pl