Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Harmonogram zajęć dodatkowych

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ DODATKOWYCH,

realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

 

Nazwa zajęć

Dzień tygodnia,
w którym są realizowane

Osoba realizująca

godziny realizacji

1.

2.

3.

Język angielski

- grupa starsza

VII i VIII klasa

wtorek

Agnieszka Pasieczny

15.30. – 17.00

Tańce

- grupa młodsza

wtorek

Paweł Jędrejek

12.55 – 13.40

Tańce

- grupa starsza

wtorek

Paweł Jędrejek

13.50 – 15.30

Warsztaty artystyczne

środa

Małgorzata Chudziak

8.00 – 8.45

S K S

- grupa młodsza

środa

Monika Guz

12.55 – 13.40

S K S

- grupa młodsza

czwartek

Monika Guz

12.55 – 13.40

S K S

- grupa starsza

czwartek

Monika Guz

13.50 – 15.30

Taekwondo

- grupa młodsza

piątek

Dawid Szewczyk

12.00 – 13.40

Taekwondo

- grupa starsza

piątek

Dawid Szewczyk

14.45 – 15.30

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu ósmoklasisty

- język angielski

piątek

co drugi tydzieńAgnieszka Pasieczny


12.55 – 14.35

Zajęcia przygotowujące
do egzaminu ósmoklasisty

- język polski

piątek

co drugi tydzieńMonika Gramoszek


12.55 – 14.35