Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Bieg po zdrowie

III EDYCJA PROGRAMU EDUKACJI ZDROWOTNEJ „BIEG PO ZDROWIE”

 

 

Uczniowie klasy IV w październiku przystąpili do programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. To już III edycja ogłoszona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Ponadto celem programu jest:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

 

Program będzie realizowany wyłącznie w IV klasie, wśród dzieci w wieku 9-10 lat. Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy są wyniki badań, prowadzonych
w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy podjęła próby palenia tytoniu, będąc jeszcze nastolatkami.

Bieg po zdrowie” będzie obejmował przeprowadzenie sześciu zaplanowanych zajęć lekcyjnych z dziećmi oraz dwa spotkania z rodzicami.

Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów, w oparciu o materiały przekazane przez SANEPID, które dostosowano do wieku odbiorców. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.