Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

              

Informujemy, że na podstawie decyzji Pana Wójta Gminy Ludwin można dokonać odwołania obiadów dla swojego dziecka  w dniu jego nieobecności, ale nie później niż do godziny 8.30;

 

Informacja
W lutym uczniowie naszej szkoły będą mogli wchodzić na obiady za pomocą e-Legitymacji, która jest równoznaczna z legitymacją szkolną;
w załączniku przekazujemy informację dla rodziców uczniów klas I - VIII,
dotyczącą wydania e-Legitymacji szkolnej,
a także oświadczenie dla rodziców (prawnych opiekunów);
 
 
 

 

Aktualności