Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Życzenia dla Mam - Szkoła Podstawowa w Zezulinie

 

Rodzice, zamieszczamy poniżej linki do zapoznania się. Są to wytyczne GIS w sprawie powrotu do szkół klas I-III, egzaminu ósmoklasisty, zajęć rewalidacji.

 

 

Nauczyciele dla klas ósmych

Savoir vivre online  

Zasady przeprowadzenia i harmonogram egzaminów 2020

Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzica/Opiekuna 

Harmonogram rekrutacji

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół ponadpodstawowych. Materiały znajdują się w zakładce "informator ósmoklasisty"

 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 • Najbardziej aktualna oferta edukacyjna dla kandydatów znajduje się tu:

 

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/ 

 

Na tej stronie uczniowie tuż po przygotowaniu przez MEN nowego harmonogramu rekrutacji będą mogli się logować do systemu drogą elektroniczną.  • Na stronie Urzędu Miasta Lublin ukazała się oferta edukacyjna szkół średnich na rok szkolny 2020/2021 prowadzonych przez miasto Lublin dla absolwentów szkół podstawowych.

Poniżej link do strony:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-na-rok-szkolny-20202021,464,1082,1.html 

Link do zbioru stron internetowych Liceów Ogólnokształcących w Lublinie

 

https://www.otouczelnie.pl/artykul/216/Licea-w-Lublinie 

 

W załączeniu przygotowana jest również oferta edukacyjna szkół powiatu łęczyńskiego.

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zezulinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla przedszkoli Głównego Inspektora Sanitarnego (link do pobrania dokumentu)

 

 

AKTUALIZACJA ZDALNEJ NAUKI - od 4 maja

 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.!!!

 

24.04.2020

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało informację ,że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Materiały:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

 

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

 

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

 

Podstawa prawna

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

****************************************************************************************

Drodzy ósmoklasiści, Rodzice

Informuję , że Ministerstwo Edukacji Narodowej podało termin egzaminu ósmoklasisty.
Egzamin ma się odbyć w dniach 16- 18 czerwca 2020r.
Poniżej podajemy załącznik Harmonogramu egzaminu w roku szkolnym 2019/2020,z którym prosimy się zapoznać.

 

Monika Gramoszek

 

 

Harmonogram konsultacji z nauczycielami 

 

 

Nauka zdalna w oddziałach przedszkolnych trwa  do 30.04.2020r.

 

Nowy plan lekcji obowiązujący od 20.04.2020

 

 

Wszystkie sprawy związane ze szkołą prosimy kierować na naszą pocztę e-mailową sp.zezulin@wp.pl

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice,

 

otrzymaliście sms-y dotyczące wpłaty za obiady za miesiąc marzec 2020 r.
Bardzo prosimy o dokonanie wpłat na konto;
(jest to taki sam numer konta, jaki otrzymaliście w wersji papierowej w poprzednim miesiącu).
Dziękujemy za terminowe uiszczenie opłaty.

 

"WNIOSKI I DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI ORAZ REKRUTACJI DO KLASY I PROSIMY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres szkoły sp.zezulin@wp.pl "

 

 

Szanowni Państwo. W związku z prowadzaniem zajęć lekcyjnych w formie  e-learningu Administrator danych zamierza przetwarzać i wykorzystywać wizerunek Pana/i dziecka wyłącznie w celu umożliwienia realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu. Udostępnienie przez Pana/ią fotografii Pana/i dziecka lub też korzystanie z kamery internetowej podczas realizacji zajęć szkolnych w formie e-learningu rozumiane będzie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku Pana/i dziecka we wskazanym wyżej celu. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie . Karta informacyjna o przetwarzaniu danych dostępna jest na stronie internetowej naszej  Szkoły.

 

 

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!


Uprzejmie informuję, że  pracujemy nad ujednoliceniem sposobu prowadzenia lekcji zdalnie. Zarówno dla Państwa, jak i dla nas jest to coś nowego. Obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, aby nauka w domu nie była dla Was, jak i dla uczniów zbyt wielkim obciążeniem.  Będziemy korzystać z Microsoft Office 365 i aplikacji Microsoft Teams w nauczaniu e-learningowym ,do którego zobowiązani jesteśmy od 26 marca 2020 roku. W najbliższych dniach otrzymają Państwo od Wychowawców wytyczne co zrobić i gdzie się zalogować, by móc korzystać z konkretnej witryny do tego typu pracy.

*** W razie problemów lub pytań bardzo prosimy o zwracanie się do poszczególnych wychowawców.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

 

 

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!!!

 Od 16 marca, na stronie cke.gov.pl udostępniane są materiały powtórzeniowe do Egzaminu Ósmoklasisty.

Nowe zadania pojawiają się codziennie o 9.00, a rozwiązania
o godzinie 15.00

 Link do zadań: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

 

 

WAŻNA INFORMACJA dla rodziców i uczniów!!!

NA STRONIE SZKOŁY POJAWIŁA SIĘ ZAKŁADKA
„NAUKA ZDALNA” (PRAWY GÓRNY RÓG OBOK „DOKUMENTÓW SZKOŁY”), W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ NAUKI  W DOMU!!! TE TREŚCI NALEŻY OPANOWAĆ .

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 Monika Gramoszek

 

 

Poniżej podajmy link:

https://www.zus.pl

Jest to link do strony ZUS ze wzorem oświadczenia dla rodzica na dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przysługujący  na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły
z powodu COVID-19.

Drodzy Rodzice prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym linku;
 

 

 

  

Informacje o zawieszeniu zajęć ze strony rządowej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Zmiany w harmonogramie przyjazdu i odjazdu autobusu (od marca)

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowychw związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Koronawirus - środki bezpieczeństwa

 

Aktualności